Ostrzeżenie : produkt ten zawiera nikotynę.
Nikotyna jest uzależniającą substancją chemiczną.

  Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki sposób wykorzystuje i chroni wszelkie informacje przekazywane nam przez użytkowników podczas korzystania z tej strony internetowej i jest zobowiązana do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Jeśli poprosimy użytkownika o przekazanie informacji umożliwiających jego identyfikację podczas korzystania z niniejszej strony, wówczas użytkownik może mieć pewność, że informacje te będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana poprzez aktualizację tej strony. Należy okresowo sprawdzać informacje zawarte na tej stronie, aby upewnić się, że jesteście Państwo zadowoleni z wprowadzonych zmian.

   

  1.Administrator danych i przedstawiciel

  Vaporesso realizuje przetwarzanie danych osobowych wymienionych poniżej za pośrednictwem swojej strony internetowej. Eve info@vaporesso.com jest wyznaczonym przedstawicielem Vaporesso na terenie UE zgodnie z rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”).

  Proszę uważnie przeczytać niniejszą politykę prywatności, która zapewnia Tobie, jako użytkownikowi Strony internetowej („Użytkownikowi” lub „Tobie”), odpowiednie informacje dotyczące różnych procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Vaporesso, zgodnie z RODO.

   

  2.Przetwarzanie danych realizowane przez Vaporesso

  2.1 Przetwarzanie danych osobowych związanych z wizytą na naszej stronie internetowej

  Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Vaporesso realizuje przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

  2.1.1 Zebrane dane osobowe

  W związku z tym przetwarzaniem, Vaporesso gromadzi następujące dane osobowe za pośrednictwem formularzy zbierania w procesie zamawiania lub w innych procesach.

  - Imię i nazwisko;
  - Płeć;
  - Wiek;
  - Adres e-mail;
  - Adres;
  - Kraj;
  - Kod pocztowy;
  - Numer telefonu;
  - Nazwa firmy i branża, w której pracujesz;
  Gromadzimy informacje o tym, jak odwiedzasz nasze strony internetowe (w tym stronę internetową, która doprowadziła Cię do strony Vaporesso, wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki, która doprowadziła Cię do strony Vaporesso); 
  - Informacje, które otrzymujemy z korzystania z naszych produktów. Gromadzimy informacje o produktach, z których korzystasz i o tym, jak z nich korzystasz, w tym między innymi model akumulatora, wersja oprogramowania, informacje o aktualizacji oprogramowania układowego ROM, dzienniki operacji uaktualnienia; 
  - numer seryjny produktu; 
  - treść komunikacji z obsługą klienta.

  2.1.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Vaporesso wykorzystuje gromadzone informacje o Tobie do następujących celów: 
  W celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz zapewnienia obsługi klienta lub wsparcia; 
  analizuje sposób korzystania z naszych stron internetowych i produktów, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one używane, abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi i wrażenia użytkowników oraz zaangażować i zatrzymać użytkowników.

  2.1.3 Odbiorcy danych osobowych

  Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe firmom, które pomagają nam prowadzić naszą działalność, przetwarzając dane osobowe w naszym imieniu, w celach określonych powyżej. Do takich firm należą dostawcy usług serwerowych, dostawcy usług analizy danych, dostawcy monitorowania i zapobiegania oszustwom, dostawcy usług dostarczania poczty e-mail, media społecznościowe oraz inne platformy marketingowe i dostawcy usług.
  Ponadto Vaporesso może ujawnić dane osobowe użytkownika: 
  - jeżeli Vaporesso jest zobowiązane do ujawnienia lub udostępnienia takich danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej działalności, klientów lub innych;

  2.1.4 Przekazywanie danych osobowych

  Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane przez Vaporesso odbiorcom znajdującym się poza obszarem Unii Europejskiej, a takie obszary mogą nie mieć przepisów chroniących dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu, jak w Unii Europejskiej.

  Vaporesso zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Vaporesso lub przez jego dostawców i partnerów działających poza terenem Unii Europejskiej są traktowane bezpiecznie i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi niniejszą polityką prywatności.

  Poniżej znajdują się odpowiednie informacje dotyczące przekazywania:


  - Vaporesso może przesyłać zebrane informacje do dostawców zewnętrznych usług dostarczania wiadomości e-mail w celu wysyłania e-maili promocyjnych lub do innych platform marketingowych i dostawców usług w celu ukończenia odpowiedniej usługi; 
  - Vaporesso może korzystać z zewnętrznych narzędzi do śledzenia (takich jak Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH), do śledzenia informacji o tym, jak użytkownicy wykorzystują produkty i strony internetowe, takie informacje będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Takie narzędzia śledzenia stron trzecich mogą wysyłać raport z analizy danych do Vaporesso do wyżej wymienionych celów Vaporesso; 
  - Vaporesso może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych stron trzecich.

  2.1.5 Okres przechowywania

  Vaporesso będzie przechowywać zgromadzone dane osobowe przez czas trwania umowy, a także 60 dni po jej zakończeniu. Po upływie tego okresu, aby Vaporesso mogło wykazać istnienie prawa lub umowy lub zobowiązania prawnego, odpowiednie dane osobowe będą przechowywane za pośrednictwem archiwów pośredniczących przez okres, który nie przekroczy tego, co jest absolutnie niezbędne w odniesieniu do celu przechowywania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2.2 Przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do obszarów komentarzy

  Jeśli użytkownik postanawia skomentować produkt Vaporesso za pośrednictwem strony internetowej, Vaporesso realizuje przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

  2.2.1 Zebrane dane osobowe

  W związku z tym przetwarzaniem Vaporesso gromadzi następujące dane osobowe:

  - adres e-mail; 
  - imię i nazwisko lub pseudonim; 
  - zdjęcie profilowe; 
  - Inne potencjalne dane osobowe przekazane przez Użytkownika w komentarzu (wiek, lokalizacja itp.); 
  - Treść Twojego komentarza.

  2.2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzanie to jest realizowane przez Vaporesso w celu ulepszenia swoich produktów oraz zapewnienia konsumentom i potencjalnym konsumentom lepszych i przejrzystych informacji o produktach Vaporesso. Wspomniane komentarze i powiązane dane osobowe są przekazywane przez Użytkownika na zasadzie dobrowolności, tak więc przetwarzanie zebranych danych osobowych zależy od zgody Użytkownika.
  Vaporesso może wykorzystywać komentarze (wraz z odpowiednimi informacjami), które publikujesz, w celach marketingowych, aby inni mogli lepiej zrozumieć i korzystać z naszych produktów.

  2.2.3 Odbiorcy danych osobowych

  Vaporesso może przekazywać zgromadzone dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług e-mail, mediom społecznościowym, innym platformom marketingowym i dostawcom usług.

  2.2.4 Przekazywanie danych osobowych

  Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane przez Vaporesso odbiorcom znajdującym się poza obszarem Unii Europejskiej, a takie obszary mogą nie mieć przepisów chroniących dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu, jak w Unii Europejskiej.

  Vaporesso zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Vaporesso lub przez jego dostawców i partnerów działających poza terenem Unii Europejskiej są traktowane bezpiecznie i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi niniejszą polityką prywatności.

  Poniżej znajdują się odpowiednie informacje dotyczące przekazywania:

  - Vaporesso może przesyłać zebrane informacje do dostawców zewnętrznych usług dostarczania wiadomości e-mail w celu wysyłania wiadomości promocyjnych, do innych platform marketingowych i dostawców usług w celu ukończenia odpowiedniej usługi.
  - Vaporesso może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych stron trzecich.

  2.2.5 Okres przechowywania

  Vaporesso będzie przechowywać zgromadzone dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat po ich zgromadzeniu.

  2.3 Przetwarzanie danych osobowych związanych z newsletterami i e-mailami reklamowymi

  Użytkownik może subskrybować otrzymywanie newslettera z informacjami i wiadomościami dotyczącymi produktów Vaporesso. W takim przypadku Vaporesso realizuje przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

  2.3.1 Zebrane dane osobowe

  W związku z tym przetwarzaniem Vaporesso zbiera tylko dostarczone informacje, takie jak adres e-mail Użytkownika, imię i nazwisko lub pseudonim, kraj, preferowany produkt oraz dane dotyczące aktywności użytkownika w wiadomościach promocyjnych.

  2.3.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Vaporesso wdraża przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia konsumentom i potencjalnym konsumentom informacji i wiadomości dotyczących produktów Vaporesso.
  Subskrypcja newslettera Vaporesso i pozwiązane z tym podawanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, tak aby przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywało się za zgodą Użytkownika.

  2.3.3 Odbiorcy danych osobowych

  Vaporesso może przekazywać zgromadzone dane osobowe dostawcom usług dostarczania poczty e-mail i innym dostawcom usług, takim jak dostawcy analizy danych i dostawcy serwerów.

  2.3.4 Przekazywanie danych osobowych

  Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane przez Vaporesso odbiorcom znajdującym się poza obszarem Unii Europejskiej, a takie obszary mogą nie mieć przepisów chroniących dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu, jak w Unii Europejskiej.

  Vaporesso zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Vaporesso lub przez jego dostawców i partnerów działających poza terenem Unii Europejskiej są traktowane bezpiecznie i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi niniejszą polityką prywatności.

  Poniżej znajdują się odpowiednie informacje dotyczące przekazywania:

  - Vaporesso może przesyłać zebrane informacje do dostawców usług dostarczania poczty e-mail, aby wysyłać newslettery lub wiadomości e-mail dotyczące promocji.
  - Vaporesso może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych.
  - Vaporesso może korzystać z zewnętrznych narzędzi do śledzenia (takich jak Google Analytics), aby śledzić informacje o aktywności użytkownika w wiadomościach reklamowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Takie narzędzia śledzenia stron trzecich mogą wysyłać raport z analizy danych do Vaporesso do wyżej wymienionych celów Vaporesso.

  2.3.5 Okres przechowywania

  Vaporesso będzie przechowywać zebrane dane osobowe przez 3 lata od czasu ich zebrania lub od ostatniego kontaktu Użytkownika (w zależności od tego, co nastąpi później). 
  Po upływie 3 lat firma Vaporesso może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ustalenia, czy Użytkownik chce nadal otrzymywać informacje handlowe od Vaporesso. W przypadku, gdy Vaporesso nie otrzyma żadnej pozytywnej i wyraźnej odpowiedzi od Użytkownika, dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2.4 Pliki cookie i moduły śledzące

  Gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, Vaporesso wdraża pliki cookie i inne narzędzia śledzące na urządzeniu Użytkownika.

  Pliki cookie są małymi fragmentami danych pobieranymi na komputer Użytkownika lub urządzenie mobilne, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową Vaporesso.

  W czasie, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, Vaporesso wdraża pliki cookie, w celu lepszego zrozumienia tego, jakie usługi są cenne dla naszych klientów i w celu ulepszenia strony internetowej. Pliki cookie informują serwer strony internetowej, że Użytkownik powrócił na tę stronę. Pliki cookie mogą również określać inne informacje, takie jak np. liczba codziennie odwiedzających naszą witrynę i najczęściej odwiedzane strony witryny. Pliki cookie są unikalne i mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je przypisuje. Nie mogą być uruchamiane jako kod, ani wykorzystywane do wprowadzania wirusów.

  Użytkownik ma możliwość akceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby pliki cookie były odrzucane. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usługi subskrypcji HubSpot lub odwiedzanych stron internetowych. HubSpot śledzi strony internetowe i strony odwiedzane w HubSpot w celu ustalenia, która część strony lub usługi subskrypcyjnej HubSpot jest najpopularniejsza lub najczęściej używana. Dane te są wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i promocji na stronie HubSpot oraz usłudze subskrypcji klientom, których zachowanie wskazuje, że są zainteresowani określonym tematem.

   

  Lista plików cookie, które zbieramy

  W poniższej tabeli wymieniono gromadzone przez nas pliki cookie i informacje, które przechowujemy.

   

   Nazwa cookie 

   Domena 

   Dostawca 

   Cel 

  Kategoria

   AWSELB 

   app.hubspot.com 

   Amazon 

   Moduł równoważenia obciążenia AWS 

  Wydajność

   __utma 

   hubspot.com 

   Google 

   Google Analytics 

  Ukierunkowanie

   __utmb 

   hubspot.com 

   Google 

   Google Analytics 

  Ukierunkowanie

   __utmc 

   hubspot.com 

   Google 

   Google Analytics 

  Ukierunkowanie

   __utmz 

   hubspot.com 

   Google 

   Google Analytics 

  Ukierunkowanie

   _gauges_unique_hour 

   hubspot.com 

   Gauges 

   Gauges Analytics 

  Wydajność

   _gauges_unique_day 

   hubspot.com 

   Gauges 

   Gauges Analytics 

  Wydajność

   _gauges_unique_month 

   hubspot.com 

   Gauges 

   Gauges Analytics 

  Wydajność

   _gauges_unique_year 

   hubspot.com 

   Gauges 

   Gauges Analytics 

  Wydajność

   _gauges_unique 

   hubspot.com 

   Gauges 

   Gauges Analytics 

  Wydajność

   apex__product 

   hubspot.com 

   SalesForce 

   SalesForce Analytics 

  Absolutnie niezbędne

   __hstc 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Ukierunkowanie

   __hssrc 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Ukierunkowanie

   __hssc 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Ukierunkowanie

   hsfirstvisit 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Ukierunkowanie

   hsPagesViewedThisSession 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Absolutnie niezbędne

   hubspotutk 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   HubSpot Analytics 

  Absolutnie niezbędne

   hubspot.hub.id 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   Uwierzytelnianie HubSpot 

  Absolutnie niezbędne

   hubspotauth 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   Uwierzytelnianie HubSpot 

  Absolutnie niezbędne

   hubspotauthcms 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   Uwierzytelnianie HubSpot 

  Absolutnie niezbędne

   hubspotauthremember 

   hubspot.com 

   HubSpot 

   Uwierzytelnianie HubSpot 

  Funkcjonalność

  _hs_opt_out

  hubspot.com

  HubSpot

  Rezygnacja ze śledzenia HubSpot

  Ukierunkowanie

  hubspotutktzo

  academy.hubspot.com 

  HubSpot

  Różnica strefy czasowej

  Funkcjonalność

  __hluid

  hubspot.com 

  HubSpot

  Śledzenie użycia w aplikacji

  Ukierunkowanie

  mp_id_mixpanel

  hubspot.com 

  Mixpanel

  Śledzenie użycia w aplikacji

  Ukierunkowanie

   

  Sprzeciw wobec plików cookie może wynikać z ustawień przeglądarki Użytkownika, jak podano poniżej:

  -Google Chrome

  -Mozilla Firefox

  -Safari

  -Internet Explorer

  -Opera

   

  1. Prawa Użytkownika

  W zakresie wymaganym przepisami prawa w Twojej jurysdykcji możesz mieć poniższe prawa. Przed skorzystaniem z poniższych praw możesz skonsultować się z radcą prawnym, czy przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji przewidują poniższe prawa.

  Prawa

  Opis

  Prawo do informacji

  Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób Vaporesso zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz jego prawa. Jest to powód, dla którego Vaporesso przekazuje Użytkownikowi informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności.

  Prawo dostępu

  Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (jeśli Vaporesso je przetwarza) i niektórych innych informacji (podobnych do tych podanych w niniejszej polityce prywatności).

  Prawo do sprostowania danych

  Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.

  Prawo do usunięcia

  To „prawo do bycia zapomnianym” umożliwia Użytkownikowi zażądanie usunięcia lub usunięcia jego danych osobowych, jeżeli Vaporesso nie ma istotnego powodu do ich dalszego przetwarzania. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem powszechnym; istnieją wyjątki.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo żądać „zablokowania” lub zablokowania dalszego wykorzystywania swoich danych osobowych.

  Prawo do przenoszenia danych

  Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Vaporesso w sposób uporządkowany, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi.

  Prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania

  Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

  Prawo do złożenia skargi

  Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego (we Francji, CNIL), w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Vaporesso.

  Prawo do cofnięcia zgody

  Jeśli użytkownik wyraził zgodę na określone przetwarzanie jego danych osobowych przez Vaporesso, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik to zrobi, nie oznacza to, że cokolwiek Vaporesso zrobiło z danymi osobowymi Użytkownika i że jego zgoda do tego momentu jest niezgodna z prawem).

  Prawo do definiowania instrukcji

  Użytkownik ma prawo określić ogólne lub szczegółowe instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i wykorzystywania jego danych osobowych po śmierci.

   

  1. Korekta niniejszej polityki prywatności

  Czasami możemy zmienić niniejszą politykę prywatności (lub inne dokumenty związane z polityką prywatności), aby umożliwić Vaporesso wykorzystywanie lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób. Jeśli to zrobimy, linki do polityki na naszych stronach internetowych (które zwykle znajdują się w stopce strony) wskazują, że zasady zostały zmienione. W przypadku nowych użytkowników zmiana zacznie obowiązywać po opublikowaniu. W przypadku istniejących już użytkowników, jeśli zmiana jest znacząca, wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu. Zachęcamy do okresowego przeglądania polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących naszych praktyk ochrony prywatności.

   

  1. Kontakt z Vaporesso

  Jeśli Użytkownik musi skontaktować się z Vaporesso z jakiegokolwiek powodu (w tym, w celu skorzystania z przysługujących mu praw w zakresie ochrony danych określonych powyżej), prosimy o kontakt pod adresem: info@vaporesso.com.
  Vaporesso będzie reagować na wnioski Użytkownika i będzie udzielać informacji bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, gdy żądania są oczywiście bezzasadne lub wygórnowane (w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter), Vaporesso może pobrać uzasadnioną opłatę (biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań) lub odmówić podjęcia działań w odpowiedzi na wniosek.